Súťaž - logo projektu

Všetci žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže LOGO PROJEKTU COMENIUS. Počas projektového stretnutia, ktoré sa konalo na našej škole od  11.6. do 15.6.2012, zahraniční učitelia a žiaci vybrali zo všetkých žiackych prác tri najlepšie práce. Víťazné logo, ktoré  nakreslila Janka Javorová (6. tireda) postupuje do medzinárodnej súťaže. Na druhom mieste sa umiestnila práca S. Pavlovičovej (8.trieda) a na treťom mieste R. Taufera (4.trieda).

 

víťazné logo - Janka Javorová    

 

Vyhľadávanie

Kontakt

PaedDr. Paulína Krivosudská - koordinátorka projektu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Mierové námestie 10 925 51 Šintava O31/789 24 34