Plán akcií a aktivít na školský rok 2012/2013:

september - október

2012

Zbieranie, hľadanie receptov zo sezónnych potravín, zo zvyškov jedál,...  Vytvorenie spoločnej elektronickej kuchárskej knihy.   Vytvorenie kalendáru  s typickými slovenskými jedlami.
október 2012 Piate projektové stretnutie v Rumunsku 10.10. 2012 - 15.10.2012

november - december

2012

Porovnávanie dopravných prostriedkov v miulosti,  v súčasnosti, v budúcnosti  - ich vplyv na životné prostredie.  Tvorba dopravných prostriedkov z odpadu.
december 2012 Šieste projektové stretnutie v Taliansku 10.12.-15.12.2012
január - apríl 2013 Vyhľadať informácie o stromoch, ktoré rastú v našej krajine. Uvedomovať si význam živých prírodnín pre človeka. Výsadba stromov a rastlín, jarné upratovanie školského areálu, obce. 
apríl 2013 Siedme projektové stretnutie v Turecku.
máj - jún 2013 Tvorba spoločného produktu, ktorý bude charatkerizovať celý projekt.  
jún 2013 ôsme projektové stretutie vo Francúzsku.

 

Plán akcií a aktivít  na školský rok 2011/2012:

september - október 2011 Prezentácia  našej školy, krajiny, kultúry  prostredníctvom spoločne vytvorenej knihy. Oboznámenie sa s krajinami partnerov prostredníctvom PowerPointových prezentácií, tvorba plagátov  zobrazujúcich partnerské krajiny.
október 2011

Prvé projektové stretnutie v Španielsku 24.10.-28.10.2011.

november -december 2011 Zavedenie recyklácie na školách. Hľadanie informácií o recyklácii, sledovanie DVD, beseda.  Výroba vianočných  pohľadníc z recyklovaného papiera - výroba recyklovaného papiera.
november 2011 Exkurzia v závode na recikláciu odpadu - všetky triedy.
december 2011 Druhé projektové stretnutie v Chorvátsku 12.12.-16.12.2011
január - marec 2012 Využívanie produktov z recyklovaného materiálu. Výroba šperkov, hračiek,... z odpadu. Výstava vyrobených produktov v škole.   
marec 2012

Tretie projektové stretnutie v Poľsku 26.3. - 30.3. 2012

apríl - jún 2012 Zbieranie použitých hračiek, oblečenia, ... . Zbieranie informácií o možnosti využitia nepotrebných/nadbytočných vecí.  Zorganizovanie charitatívnej burzy v škole pre žiakov a verejnosť. Tvorba loga projektu.    
jún 2012

Štvrté projektové stretnutie na Slovensku 11.6.-15.6.2012.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

PaedDr. Paulína Krivosudská - koordinátorka projektu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Mierové námestie 10 925 51 Šintava O31/789 24 34