O projekte COMENIUS

Planéta, ktorá je domovom množstva ľudí pomaly stráca svoju silu. To je zlé. Žije na nej veľa ohľaduplných, múdrych a šetrných ľudí ale i množstvo tých, ktorí  plytvajú a bezohľadne zaobchádzajú so všetkým  čo im nepatrí. Práve  títo ľudia oberajú našu planétu o sily. Je veľmi ťažké ich donútiť , aby zmenili  svoje celoživotné  návyky a začali so separáciou odpadu šetrením   energií  a záujmom  o životné prostredie. V dnešnej neľahkej a uponáhľanej dobe sa väčšina ľudí zaujíma viac o seba , o vlastné prežitie, ako o blaho planéty. Neuvedomujú si že ak nebude planéta, nebude život. Pokiaľ budeme u detí vzbudzovať od mala záujem o našu planétu, pokiaľ im budeme  neustále vysvetľovať prečo je planéta chorá a kto to spôsobil, pokiaľ ich budeme viesť k hľadaniu nových možností , k porovnávaniu a učeniu sa od priateľov z iných krajín, potom budeme mať nádej , že generácia ktorá práve rastie si osvojí a zautomatizuje činnosti , ktoré povedú k záchrane života na zemi.   

Je dôležité pripomenúť deťom , že nežijú na planéte  izolovane. Každá krajina ktorá je v projekte zapojená  bude pracovať  na  environmentálnych  aktivitách. Naši žiaci budú spolupracovať , porovnávať a vyhodnocovať rôzne aktivity pretože budú pracovať na rovnakej téme. Všetci veríme, že volanie SOS bude niekto počuť. 

Ľudia nevedia veľa  o kráse Rumunska, Poľska, Turecka, Slovenska, Francúzka, Talianska, Španielska, Chorvátska,..., o nádhernej prírode, ale i o pracovitých a pohostinných  ľuďoch. Ešte menej vedia o ich úsilí o zachovanie životného prostredia pre budúcnosť našich detí! Chceme to zmeniť! Chceme ukázať, že zdieľame rovnaký sen – žiť v čistej  a veselšej Európe, kde sa všetci  budeme cíti dobre. 

Ak sa podelíme o svoje skúsenosti  dosiahnutie  cieľa bude ľahšie ako si myslíme. Detstvo nemá hranice a budúcnosť  patrí práve deťom!  Budeme sa učiť spolu  nevnímať  zelenú ako farbu, ale ako cestu k životu.  Našim cieľom je podporovať a stimulovať komunikačné zručnosti  žiakov a učiteľov pri využívaní nových technológií  a zdokonaľovaní sa v jazyku. Dúfame, že sa naša spolupráca vyvinie  v dlhodobé partnerstvo.     Naši žiaci budú motivovaní , stanú sa nezávislí  pri  oboznamovaní  priateľov z iných krajín , so svojimi zisteniami. Myslíme si , že prostredníctvom projektu si žiaci rozšíria znalosti a záujmy. Získajú pocit spolupatričnosti nielen k svojej škole ale i k Európe. A to sú dôvody , pre ktoré sa všetci tešíme na spoločnú spoluprácu na projekte v priebehu dvoch nasledujúcich  rokov.  Urobíme všetko čo je v našich silách, aby sme splnili všetky ciele a podelili sa s nadobudnutými skúsenosťami   s ostatnými školami prostredníctvom spoločnej webovej stránky.

Vďaka tomuto partnerstvu budú naši žiaci nútení aktívne používať cudzí jazyk a spoločne komunikovať s ostatnými žiakmi čo zvýši ich motiváciu k učeniu a zlepší rozvoj ich komunikačných zručností. Budú  lepšie informovaní  o problematike životného prostredia, o dianí v Európe o globálnej kríze a vzájomnej pomoci. Nadviažu kontakt žiaci z rôznych krajín s rôznymi záujmami a nájdu nové spôsoby ako pomôcť   našej planéte v oblasti recyklácie, opätovného používania materiálov. Vzniknú dlhodobé priateľstvá medzi žiakmi. Dozvedia sa viac o svojej vlastnej kultúre, ale i o kultúre svojich partnerov.  Budú vidieť rozdiely, ale i podobnosti rôznych kultúr. Získajú záujem o vzdelávanie jazykov a rôzne spôsoby komunikácie napr. prostredníctvom e-mailov, blogov, skype alebo posielanie fotografií či videí.

Učitelia získajú od partnerov množstvo skúseností . Žiaci i učitelia budú rozvíjať schopnosť komunikovať a vyjadrovať  svoje názory v cudzom jazyku, nielen na spoločnú tému projektu. Vyhľadávanie  a skladovanie informácií vzťahujúcich sa k téme bude prebiehať  prostredníctvom moderných technológií, ktoré povedú k ich lepšiemu  ovládania. Zvýši sa láska k prírode , ľudskosť, priateľstvo i tolerancia. Učitelia i žiaci budú rozvíjať tvorivé i kritické myslenie.  Žiaci sa dozvedia zaujímavé informácie  o iných krajinách a kultúrach v prostredníctvom spolupráce  v rámci projektu Comenius.

Vyhľadávanie

Kontakt

PaedDr. Paulína Krivosudská - koordinátorka projektu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Mierové námestie 10 925 51 Šintava O31/789 24 34