Výsledky zberu tetrapakov za školský rok 2011/2012

V školskom roku 2011/2012 sme nazbierali 20 986 kusov tetrakavok.   Priemer na žiaka školy  bol  167,89  kusov .

 Zber tetrapakov pomáhame našej planéte! 

úspešnosť

triedy

trieda

priemer  nazbieraných

tetrapakov na žiaka

  za školský rok

najúspešnejší žiak
1. miesto 3. trieda 391,4 Lukáš Matušica 
2. miesto 4. trieda 227

Ivan Miklošík

3. miesto 2. trieda 215

Martin Kavoň

Adrián stehel

4. miesto 5. trieda 155,3 Natália Kovárová
5. miesto 7. trieda 128 Matúš Javor
6. miesto 1. trieda 119,9 Katarína Javorová
7. miesto 6. trieda 95,4 Mária Kubátová
8. miesto 8. trieda 10,5 Michaela Levčíková
9. miesto 9. trieda 1,0 Romana Toncrová

 

Vyhľadávanie

Kontakt

PaedDr. Paulína Krivosudská - koordinátorka projektu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Mierové námestie 10 925 51 Šintava O31/789 24 34